Τελευταία Νέα

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για μια Ελλάδα Αξιών και Αρχών βασικός πυλώνας η οικογένεια και η κοινωνική αλληλεγγύη

Το Δημογραφικό απειλεί την ύπαρξή μας ως χώρας, λαού, φυλής, έθνους

Η οικογένεια αποτελεί πηγή οικονομικής ευημερίας καθώς και πηγή κοινωνικής αλληλεγγύης, όταν μάλιστα και οι δύο γονείς έχουν την δυνατότητα να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Επιτέλους οι πολιτικοί, τα κόμματα και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, πρέπει να καταλάβουν ότι η ΣΤΗΡΙΞΗ της οικογένειας αποτελεί πρώτο στόχο εθνικής προτεραιότητας. Το κράτος πρέπει τώρα να εντάξει τη διάσταση «οικογένεια» στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές του και να προωθήσει μια βιώσιμη οικογενειακή πολιτική με βάση τα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Μια σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση χρειάζεται να προβλέπει το μέλλον και συγχρόνως να το καθιστά εφικτό. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε χρειάζεται να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να δοθεί στους πολίτες νέα πίστη στο μέλλον μέσα από την οικογένεια.

Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουν ένα τόσο δυσμενές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ούτε να αναβάλλουν την πραγματοποίηση των όποιων σχεδίων τους για την δημιουργία οικογένειας και την απόκτηση παιδιών.

Θα μπορέσουν να βιώσουν την ευρωστία μιας ανανεωμένης συμμαχίας αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και θα έχουν τα μέσα να συμβάλλουν και αυτοί για να μπορούν να μετρηθούν με τις προκλήσεις του καιρού μας.

Το πνεύμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της χώρας μας και του λαού μας σε ώρες κρίσης, θα συμβάλλει στην εξεύρεση πρωτότυπων και βιώσιμων λύσεων που έχουν αποδειχθεί καθοριστικές για την κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου.

Μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας (οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική) και στην ανανέωση του κοινωνικού συμβολαίου στο οποίο στηρίζεται η Δημοκρατία μας.

Το θέμα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών δεν θα πριμοδοτεί μόνο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ούτε θα περιορίζεται μόνο σ’ αυτό, αλλά θα θεωρείται πρόβλημα προτεραιότητας μεταξύ των οριζόντιων κέντρων ευθύνης (θεσμικά όργανα, κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) και των κάθετων (νέοι, ηλικιωμένοι).

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ θεωρεί ότι είναι αναγκαία η ίδρυση Υπουργείου Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. Αποτελεί για μας πρώτη προτεραιότητα. Το μέλλον της χώρας μας εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα λάβουμε σήμερα.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ δεσμεύεται να εστιάσει την προσοχή της στην ΣΤΗΡΙΞΗ και προστασία της οικογένειας, τα αποτελέσματα θα είναι σίγουρα θετικά για την οικονομία και την κοινωνία και βραχυχρόνια και μακροχρόνια.

Προτείνουμε μια μεγάλη συμμαχία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της πολιτείας και των πολιτών, με τον συντονισμό των πολιτικών ώστε να αντιμετωπίσουμε τον εθνικό εφιάλτη του δημογραφικού προβλήματος με συστηματική στρατηγική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση.

Το βασικό θέμα είναι να αναγνωριστεί με έργα και όχι με λόγια, η πρακτική και ουσιώδης συμβολή που η οικογένεια εξασφαλίζει στην κοινωνία μας και στην πραγματική φροντίδα των ατόμων (μελών της) κάθε ηλικίας. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η κοινωνική, οικονομική και εθνική χρησιμότητά της. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι πολλά και σύνθετα όταν η οικογένεια δεν στηρίζεται κατάλληλα και δεν ενθαρρύνεται κατά την εκτέλεση του ρόλου της με ένα θεσμικό πλέγμα στήριξης και προστασίας με κοινωνικές υπηρεσίες, εξασφάλιση εργασίας, φορολογίας, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, επαγγελματικής κατάρτισης, παιδείας κ.λ.π.

Υπάρχει συνεπώς, μεγάλη ανάγκη για τη χάραξη όλων των αναγκαίων πολιτικών και την λήψη άμεσων μέτρων, για να διασφαλιστεί ότι η χώρα θα εξέλθει από τη χρηματοπιστωτική, την οικονομική, την κοινωνική και την εθνική κρίση με ένα εύρωστο αναπτυξιακό δυναμικό, αξιοποιώντας στο έπακρο τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτει.

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί ολοκληρωμένη στρατηγική Στήριξης και Προστασίας της οικογένειας, με τη συμμετοχή των νέων, των γυναικών, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Απαραίτητη είναι η άμεση μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και του συστήματος κοινωνικών παροχών. Επίσης απαραίτητη είναι, η αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας, της μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων μέσα στην οικογένεια, τις αναγκαίες επενδύσεις στην παιδεία, την έρευνα αλλά και την παιδική φροντίδα μέσα από την αλληλεγγύη των γενεών.

Η Στήριξη και Προστασία της οικογένειας αποτελεί επένδυση της χώρας, αν θέλει να έχει μέλλον μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, που μοιάζει με κινούμενη άμμο.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ έχει μελετήσει και επεξεργαστεί μέτρα και πολιτικές που πρέπει να ληφθούν άμεσα για να βγει η χώρα πιο δυνατή από την κρίση και να αποτρέψει τον εθνικό εφιάλτη του δημογραφικού προβλήματος. Η στήριξη της οικογένειας και η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί βασική της φιλοσοφία.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ…

Δημογραφικό ο υπ’ αριθμόν πρώτος εθνικός κίνδυνος

Πρόσφατα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε τα αποτελέσματα της εθνικής απογραφής του 2011. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν δραματικά τις ανησυχίες μας. Ο πληθυσμός της χώρας το 2011 είναι 10.787.690 κάτοικοι όταν η απογραφή του 2001 έδινε ως αριθμό απογραφέντων το 10.939.771. Στην απογραφή του 2021 οι ΕΛΛΗΝΕΣ έχουν μειωθεί δραματικά σε λιγότερο από δέκα εκατομμύρια. Το πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού των Ελλήνων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική έως εφιαλτική, σε ορισμένες δε περιοχές της χώρας δραματική.

Το δημογραφικό είναι για την ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ το πρώτης προτεραιότητας εθνικό πρόβλημα. Οι παράγοντες που δημιουργούν κυρίως το δημογραφικό πρόβλημα είναι κοινωνικοί και οικονομικοί.

Η χώρα μας με τη δραματική μείωση των γεννήσεων που διαπιστώνεται και την τελευταία εικοσαετία διατρέχει μεγάλους κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί αποκτούν τεράστιες διαστάσεις λόγω της γεωγραφικής θέσης και απειλούν σοβαρά την ανανέωση και διαιώνιση της ελληνικής φυλής.

Τα πληθυσμιακά κενά που δημιουργούνται υπάρχει κίνδυνος να καλυφθούν από αλλοδαπούς με εξαιρετικά δυσμενή επακόλουθα.

Στις ένοπλες δυνάμεις θα δημιουργηθεί σοβαρότατο πρόβλημα λόγω της μείωσης του αριθμού των στρατευσίμων. Η ανανέωση του εργατικού δυναμικού και η πορεία της οικονομίας αλλά και η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων θα τεθούν σε άμεσο κίνδυνο και θα δημιουργηθούν πολύ γρήγορα σοβαρά προβλήματα με κοινωνικές και εθνικές προεκτάσεις. Αυτό γιατί οι κυβερνήσεις της ψευδεπίγραφης μεταπολίτευσης έχουν στηριχθεί στους κάθε λογής μετανάστες.

Οι πολιτικές ηγεσίες του παλαιοκομματισμού αρνούνται να συνειδητοποιήσουν το θανάσιμο κίνδυνο που διατρέχει η χώρα. Παρά το γεγονός ότι τα δημογραφικά στοιχεία είναι αμείλικτα και η Ελλάδα αργοπεθαίνει.

Ο βιολογικός αφανισμός της χώρας πρέπει να σταματήσει με θεαματική αύξηση των γεννήσεων. Για το σκοπό αυτό η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ θα λάβει όλα τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα. Γιατί πιστεύουμε ότι χωρίς λύση του δημογραφικού προβλήματος χτίζουμε στην άμμο. Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της διατρέχει το έσχατο κίνδυνο εξαφάνισής της χωρίς πόλεμο.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ προτείνει για τη λύση του δημογραφικού και του μεταναστευτικού ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου εθνικής στρατηγικής με τη δημιουργία:

·Υπουργείου Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας.

·Ίδρυση Δημογραφικού Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών

·Ισχυρότατα κίνητρα οικονομικά και πλέγμα νόμων υποστηρικτικών για την δημιουργία οικογένειας και την απόκτηση πολλών παιδιών, προστατεύοντας ιδιαίτερα τις πολυμελείς και πολύτεκνες οικογένειες που έχουν ανάγκη.

·Στήριξη οικονομική και ψυχολογική στα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και δεν μπορούν. Η συμπαράσταση της πολιτείας θα είναι συνεχής και αμέριστη μέχρι το όνειρό τους να γίνει πραγματικότητα και να αποκτήσουν παιδιά.

·Ίδρυση βρεφονηπιακών σταθμών ολοήμερων που να παρέχουν φύλαξη, προστασία, σίτιση και ψυχαγωγία σε όλα τα ελληνόπουλα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, δώδεκα μήνες το χρόνο.

·Άμεση επαναπροώθηση όλων των λαθρομεταναστών στις χώρες προέλευσής τους σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνοντας τις κατάλληλες δέσμες μέτρων για την προστασία της χώρας.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ δεσμεύεται να αναπτύξει συγκροτημένη πολιτική, παίρνοντας ΟΛΑ τα μέτρα και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα για την ΣΤΗΡΙΞΗ της οικογένειας κάθε τύπου.

Αναγνωρίζουμε το δημογραφικό ως πρώτης προτεραιότητας εθνικό πρόβλημα.

Αναγνωρίζουμε το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ως τον πρώτο εθνικό εφιάλτη.

Εφαρμογή ειδικών στοχευμένων πολιτικών από την ενθάρρυνση των νέων να δημιουργούν οικογένεια με πολλά παιδιά, στηρίζοντάς τους σε κάθε στάδιο από το ξεκίνημα, την ανατροφή, την εκπαίδευση μέχρι την πλήρη αποκατάσταση, με πράξεις και μόνιμες πολιτικές και όχι με λόγια.

Τα παιδιά και η οικογένεια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας με ειδικά μέτρα στήριξης.

Οι πολύτεκνες, οι τρίτεκνες, οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα Α.Μ.Ε.Α., θα τυγχάνουν ιδιαίτερης φροντίδας και προστασίας.

Η πολιτεία δίπλα και κοντά στην οικογένεια επιλύοντας κάθε πρόβλημα, με στοργή και αγάπη.

Αυτό αποτελεί χρέος της πολιτείας για την δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας με Αλληλεγγύη, με Ανάπτυξη, με Ανθρωπιά.

Θεμέλιος λίθος της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Δρ. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ
Πρόεδρος του πολιτικού φορέα της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 

Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ …..
ΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΣΗ …..!!!
Χ Α Ο Σ …..ΠΑΝΤΟΥ !!!
Βιώνουμε την παρακμιακή πορεία της Ελληνικής κοινωνίας
σε όλα τα επίπεδα.
Ο Παλαιοκομματισμός οδεύει προς το ιστορικό του τέλος.
Αφού χρεωκόπησε την Ελληνική κοινωνία σε ΟΛΑ πτώχευσε την χώρα και την έσυρε σε μια πρωτοφανή κρίση και παρακμή.
Οικονομική, Κοινωνική, Πολιτισμική, Εθνική.
 
Η χώρα με σπασμένα τα φρένα και την κοινωνία σε ηθική παρακμιακή ΠΑΝΔΗΜΙΑ πορεύεται κατ´ευθείαν στην ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ .
Αν ψάχνουμε να βρούμε φταίχτες πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
γιατί οι πραγματικοί φταίχτες είμαστε ΕΜΕΙΣ και μόνον ΕΜΕΙΣ με τις ιδιοτελείς επιλογές μας.
Δεν επιλέξαμε ποτέ πολιτικούς και κόμματα με γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και του Λαού, αλλά ως κομματικοί πελάτες επιλέγαμε για το δικό μας συμφέρον και μόνον.
 
Οι διαστάσεις της Εθνικής παρακμιακής πορείας είναι πρωτοφανείς και κινούνται σε όλα τα επίπεδα.
Στο πολιτικό επίπεδο έχει ιδιαίτερο βάρος γιατί συμβαίνει με την συμμετοχή όλων μας.
Οι πολιτικές αποφάσεις δεσμεύουν και καθορίζουν το μέλλον και την πορεία πολλών γενεών.
 
Με τις πράξεις και αποφάσεις σας είσαστε ΕΝΟΧΟΙ και με τις παραλήψεις σας ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ στα εγκλήματα που διεπράχθησαν και διαπράττονται σε βάρος της ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
Έχετε βουλιάξει στον βούρκο του βολέματος , της φιλοδοξίας, του συμφέροντος, του φόβου, του ΕΓΩ .
 
Τώρα όμως αν δεν αλλάξετε μυαλά και νοοτροπία θα ζήσετε εσείς και τα παιδιά σας την ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ που εσείς δημιουργήσατε
ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΑΝΕΡΓΙΑ - ΦΤΩΧΕΙΑ - ΠΕΙΝΑ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
(Αφού ήδη έχουμε χάσει την Εθνική μας κυριαρχία και τα έχουνε ξεπουλήσει ΟΛΑ),
ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΛΙΜΑΝΙΑ ,ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ,
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ …..
 
ΟΛΑ για την πάρτη σας όταν πρόκειται
για την Πατρίδας σας κάνετε πως κοιμόσαστε.
ΞΥΠΝΗΣΤΕ …..!!!
ΤΩΡΑ αλλάζουμε νοοτροπία, πολιτικούς και κόμματα,
αφήνουμε τον Παλαιοκομματισμό στην χωματερή της Ιστορίας και προχωράμε μπροστά
Πιστοί στις ΑΡΧΕΣ και ΑΞΙΕΣ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και μόνον.
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
 
ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ !!!
ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ !!!
ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!
 
Για μια ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ προχωράμε μπροστά
το ΕΘΝΟΣ έχουμε στον νου
την ΕΛΛΑΔΑ έχουμε στην ψυχή
Και τους ΕΛΛΗΝΕΣ στην καρδιά.
Πάμε Μαζί
ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ
ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ????????
 
Δρ. Ηλίας Μαρκόπουλος
Δικηγόρος - Οικονομολόγος
Πολιτικός επιστήμονας-Διεθνολόγος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

6. ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

Έρχεται η μεταπολιτευτική καταιγίδα ....
————————————————————

Τα λάθη που έγιναν από το 1974 μέχρι σήμερα θα .....πληρωθούν ΟΛΑ.

Η ΕΛΛΑΔΑ από καιρό έχει συρθεί σε μια καταιγίδα Οικονομικών , κοινωνικών, Πολιτικών, γεωπολιτικών , και εθνικών κινδύνων οι οποίοι συσσωρεύτηκαν και γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι και απειλητικοί .

Οι ανισορροπίες και οι κίνδυνοι έχουν δημιουργηθεί και επιδεινωθεί από λάθη επιλογών πολιτικής και πολιτικών .

ΟΛΟΙ προσπαθούσαν να αποφύγουν τα «προβλήματα» αντί να τα αντιμετωπίσουν δημιουργώντας έτσι σημαντικούς κινδύνους με συνέπεια να ζούμε μια διαρκή κρίση στα οικονομικά , στα εθνικά , στα κοινωνικά ζητήματα οδηγώντας την χώρα σε ιστορική παγίδευση χωρίς γυρισμό και από κρίση σε κρίση με δυσοίωνες και επικίνδυνες τάσεις για το μέλλον .

Σε όλα αυτά η ευθύνη πολιτικών και πολιτών είναι ίδια διότι οι δεύτεροι λειτουργώντας ως κομματικοί πελάτες επέλεγαν και συνεχίζουν να επιλέγουν τους πρώτους με μόνο κριτήριο το προσωπικό τους συμφέρον και μόνον αυτό .

Η χώρα βρίσκεται σε διαρκή πτώχευση δανειζόμενη συνεχώς για να πληρώνει τα δάνεια, με συνέπεια το εξωτερικό χρέος να κινείται στο 200% του ΑΕΠ με αυξητικές τάσεις και να μην είναι βιώσιμο.

  • Το Δημογραφικό είναι σήμερα το υπ´ αριθμόν ένα εθνικό πρόβλημα. Περισσότερα...

5. ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

Ο ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΕ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ...!!!

Η συνέχεια της κυβερνητικής υποχώρησης από την
ισορροπία μεταξύ εξουσίας και νομιμότητας θα προκαλέσει την αποσύνθεση της οικονομίας και του κοινωνικού συμβολαίου.
Ο Παλαιοκομματισμός δεν μπορεί να καταλάβει ότι ανατέλλει μια νέα εποχή που καλούμεθα να διαχειριστούμε τις «κρίσεις» χτίζοντας συγχρόνως το μέλλον.

Ο Παλαιοκομματισμός έχει δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες σε συνεργασία με την οικονομική Ελίτ ώστε να εφαρμόσουν μέτρα στην οικονομία , την κοινωνία και την πολιτική που σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν πολύ δύσκολο έως αδύνατον.
Η οικονομική έρημος που ακολουθεί θα οξύνει και θα διευρύνει τις υπάρχουσες ανισότητες, με περισσότερους φόρους , με μείωση μισθών και συντάξεων , με λεηλασία των εργασιακών δικαιωμάτων και την δημιουργία νέας γενιάς κόκκινων δανείων καθώς και την εξόντωση των μικρομεσαίων και αυτοαπασχολούμενων,
για να καλύψουν τα «ελλείμματα τους».

Τα σχέδια υπήρχαν ήταν έτοιμα και τώρα βρήκαν την ευκαιρία να τα εφαρμόσουν.
Η « κρίση» ανοίγει τον δρόμο για μια διαδοχή γεγονότων με συνεχείς «κρίσεις» που είναι η πολιτική στρατηγική που χρησιμοποιεί τις «κρίσεις» για την ενίσχυση του πολιτικού κατεστημένου και της οικονομικής Ελίτ.

Σε περιόδους «κρίσεων» οι άνθρωποι από φόβο και παραπληροφόρηση εστιάζουν στις καθημερινές ανάγκες για να επιβιώσουν μέσα στις « κρίσεις» και εμπιστεύονται περισσότερο αυτούς που κατέχουν την εξουσία, και δεν προσέχουν τα παιχνίδια που στήνονται στην εσωτερική και την εξωτερική πολιτική.

Έτσι βρίσκεται η ευκαιρία να προωθηθούν πολιτικές και να ληφθούν μέτρα, σε βάρος του Λαού και της Χώρας, μεγιστοποιώντας την σύγχυση και τα εγγενή προβλήματα στηριζόμενοι στο φόβο και την κατευθυνόμενη παραπληροφόρηση.
Ο Παλαιοκομματισμός προκειμένου να διατήρηση την εξουσία οδηγεί την χώρα σε αυτοκτονική παγίδευση που θα σηματοδοτήσει στο νέο διαμορφούμενο περιβάλλον , ιστορικό θάνατο
χωρίς επιστροφή ...!!!

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ....
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ......

ΚΑΙ ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ !!!

ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ !!!

'' Μονάχη έγνοια μου
Η Πατρίδα μου και η γλώσσα μου ‘’
«Όλα για την Ελλάδα»

Δρ. Ηλίας Μαρκόπουλος
Δικηγόρος – Οικονομολόγος
Πολιτικός Επιστήμων - Διεθνολόγος

4. ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

Η οικονομία σήμερα στην εντατική ,αύριο στον αναπνευστήρα ... με ότι αυτό συνεπάγεται για ΟΛΟΥΣ μας ...!!!

Το στάδιο εξάντλησης των κρατικών αποθεμάτων , ίσως και των Ευρωπαϊκών αποθεμάτων χρηματοδότησης θα οδηγήσει στην ανάγκη «επίταξης αναπνευστήρων» είτε επιχειρήσεων είτε εργαζομένων.

Εφιαλτικά τα σενάρια για την οικονομία και την κοινωνία ...με δημόσιο χρέος σήμερα 365 δις € 189% ΑΕΠ
( πολύ μεγαλύτερο από το χρέος του 2009 που μπήκαμε στα μνημόνια διαρκείας ),
σύντομα θα ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ,
η Χώρα βρίσκεται σε πλήρη έξωθεν εξάρτηση σε Ο Λ Α !!!

Η ΕΛΛΑΔΑ έχει ανάγκη από μια ειρηνική ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ για εθνικό αναπροσανατολισμό και ανασύνταξη σε ΟΛΑ .
Αυτό είναι μονόδρομος για να ανακτήσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία !!!

Η κρίση θα οδηγήσει σε μια νέα οικονομική σκέψη,
σε μια νέα οικονομία ...σε νέο πολιτικό σκηνικό ,σε νέα κοινωνία σε μια ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ πολιτών και όχι πελατών.

Οι ΕΛΛΗΝΕΣ βρίσκονται σε απόγνωση !!!

Από τον ερασιτεχνισμό, την ανικανότητα, την αναξιοκρατία και την κομματικοκρατία, επιβάλλεται να υιοθετήσουμε νέες ιδέες στο διαμορφούμενο νέο διεθνές περιβάλλον, αν θέλουμε να επιβιώσουμε στο νέο κόσμο που γεννιέται.
Σκοπός μας είναι ο επαναπροσδιορισμός του στρατηγικού σχεδιασμού του Ελληνισμού υπό το πρίσμα των προκλήσεων και ανακατατάξεων της νέας εποχής.

Η δημιουργία μια ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !!!

ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ !!!

'' Μονάχη έγνοια μου
Η Πατρίδα μου και η γλώσσα μου ‘’
«Όλα για την Ελλάδα»

Δρ. Ηλίας Μαρκόπουλος
Δικηγόρος – Οικονομολόγος
Πολιτικός Επιστήμων - Διεθνολόγος

3. ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

Η ΕΛΠΙΔΑ ..... ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ..!
ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤ´ΕΥΘΕΙΑΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ..!

ΟΛΑ ΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΛΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ..!

Η Ελλάδα όπως την ξέραμε χάνεται ενώπιον μας.....αποκλειστικά από τα δικά μας λάθη , επιλογές και παραλήψεις.

Η Χώρα πτώχευσε σε ΟΛΑ !!!

Η εθνική ασφάλεια έχει καταρρεύσει , η εθνική κυριαρχία παραδόθηκε σε ξένα κέντρα , η οικονομία εγκλωβισμένη στα μνημόνια, η εδαφική ακεραιότητα υπό αμφισβήτηση .

Οι ΕΛΛΗΝΕΣ βρίσκονται σε απόγνωση !!!

Με αυτό το ρυθμό κατάρρευσης σε όλα τα επίπεδα θα είμαστε για πάντα ένας λαός , ένα κράτος , μια χώρα υπό εξαφάνιση.

Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια .

Οι περιστάσεις είναι πρωτοφανείς και πολύ ιδιαίτερες.
Πρέπει να δράσουμε τώρα.

Από τον ερασιτεχνισμό, την ανικανότητα, την αναξιοκρατία και την κομματικοκρατία, επιβάλλεται να υιοθετήσουμε νέες ιδέες στο διαμορφούμενο νέο διεθνές περιβάλλον, αν θέλουμε να επιβιώσουμε στο νέο κόσμο που γεννιέται.
Σκοπός μας είναι ο επαναπροσδιορισμός του στρατηγικού σχεδιασμού του Ελληνισμού υπό το πρίσμα των προκλήσεων και ανακατατάξεων της νέας εποχής.

Η δημιουργία μια ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !!!

ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ !!!

'' Μονάχη έγνοια μου
Η Πατρίδα μου και η γλώσσα μου ‘’
«Όλα για την Ελλάδα»

Δρ. Ηλίας Μαρκόπουλος
Δικηγόρος – Οικονομολόγος
Πολιτικός Επιστήμων - Διεθνολόγος

2. ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

Ο πραγματικός κόσμος δεν έχει καμία σχέση με τις αυταπάτες των πολιτικών του παλαιοκομματισμού και της ελληνικής ελίτ αλλά ούτε και με τις φαντασιώσεις του υπνωτισμένου λαού από από τα παραμύθια και την παραπληροφόρηση των ΜΜΕ.

Το πραγματικό παγκόσμιο σύστημα είναι σκληρά αδυσώπητα και ανελέητα εθνοκεντρικό και ανταγωνιστικό.

Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο ,αυτή θα αναδείξει νέες πολιτικές δυνάμεις και θα προσδιορίσει ποιοι θα επιζήσουν και ποιοι θα οδηγηθούν σε ιστορική παγίδευση αυτοκτονική χωρίς επιστροφή και σε ιστορικό θάνατο.
Εκεί θα οδηγηθούν όσοι ερμηνεύουν τα γεγονότα και τα διεθνώς τεκτενόμενα χωρίς να κατανοούν τις στρατηγικές παραμέτρους που τα προσδιορίζουν και τα αξιώματα που διέπουν τις λειτουργίες κάθε κρατοκεντρικού διεθνούς συστήματος.

Η μεγάλη ώρα είναι τώρα ...
´Η συμμετέχουμε στο μεγάλο παιχνίδι που στήνεται ως παίκτης και διεκδικητής ή ως θήραμα.
Η επιλογή είναι δίκη μας ...

Είναι η μεγάλη ευκαιρία να ανακαλύψουμε πάλι τις δυνατότητες μας και να επενδύσουμε σ´αυτές αναπτύσσοντας πολιτικές στρατηγικές εθνικής αναγέννησης σε όλα τα επίπεδα.

Σήμερα η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από άβουλους, ανίκανους και μοιραίους διαχειριστές , αλλά από ΗΓΕΤΕΣ που θα οδηγήσουν την Ελλάδα και τον Ελληνισμό στα ιστορικά του πεπρωμένα !!!

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 17

Go to top