ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Και όμως υπάρχει ελπίδα….

 

 

 

 

 

 

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ στα πλαίσια της ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ που επαγγέλλεται θα δημιουργήσει ένα κράτος με επιχειρησιακές ικανότητες και δυνατότητες.

Ένα κράτος λειτουργικό, ευφυές, καινοτόμο.

Ο πυλώνας της αναπτυξιακής πολιτικής της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ θα στηρίζεται στη γνώση, την πληροφορία, την εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, εξασφαλίζοντας ποιότητα λειτουργίας των θεσμών και σταθερό οικονομικό περιβάλλον.

Η οικονομική ανάπτυξη και η αναπτυξιακή πολιτική θα στηρίζεται στις δημόσιες και ιδιωτικές εγχώριες επενδύσεις, καθώς και στις διεθνείς επενδύσεις, όπως επίσης και στον επενδυτικό δανεισμό.

Η οικονομική μεγέθυνση θα στηριχθεί στην άμεση και πλήρη συνεργασία των επιχειρηματιών και επιχειρήσεων με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αντλώντας ιδέες και γνώση από τις εξελίξεις των επιστημών και την διάχυση τεχνικών και οργανωτικών καινοτομιών.

Δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, συνεχή αύξηση των θέσεων εργασίας και της απασχόλησης με συνεχή ανάπτυξη.

Η ασκούμενη οικονομική πολιτική θα δημιουργήσει θεσμούς που θα προωθούν την οικονομική ανάπτυξη ενθαρρύνοντας, υποστηρίζοντας, διευκολύνοντας και ανταμείβοντας όσους συντελούν σε αυτή.

Παράγοντες που θα δώσουν έμφαση στην αναπτυξιακή πολιτική της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης είναι η εκπαίδευση, η βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών και η δημιουργία νέων, η εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών, οι ευνοϊκές πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και οι κατάλληλοι θεσμοί, πετυχαίνοντας έτσι υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.

Περισσότερα...

Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Η Ευρώπη έκανε λανθασμένη διάγνωση της ευρωπαϊκής κρίσης και κατά συνέπεια και της ελληνικής κρίσης, χαρακτηρίζοντας την κρίση ως κρίση δημοσίου χρέους, αγνοώντας εντελώς το ρόλο και το μέγεθος των ιδιωτικών χρεών. Αυτή η διάγνωση στηρίχθηκε στη θεωρία, ότι όταν κάποιος δανείζεται από κάποιον άλλον η καταναλωτική δυνατότητα του πρώτου αυξάνεται και του δεύτερου μειώνεται με τον τρόπο που αλληλοεξουδετερώνονται.

Το αναδιανεμητικό μοντέλο του χρήματος βάσει του οποίου ο ιδιωτικός δανεισμός δεν επηρεάζει τα μακροοικονομικά μεγέθη. Σ’ αυτή τη λανθασμένη θεωρία στηρίχθηκε η διάγνωση της ευρωπαϊκής και ελληνικής κρίσης.

Περισσότερα...

ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

 

Η παραγωγική βάση της χώρας καταρρέει. Ο λαός στην ανεργία. Οι συνταξιούχοι στη φτώχεια και στη ζητιανιά. Οι νέοι οδηγούνται στο περιθώριο και στην ξενιτιά. Τα φουγάρα σβήνουν και χιλιάδες επιχειρήσεις κατεβάζουν ρολά. Η οικονομική ασφυξία και η πλήρης έλλειψη ρευστότητας πνίγουν κάθε σκέψη για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Περισσότερα...
Go to top