Καταγγελίες φωτιά για τον Παπανδρέου από τα «Επίκαιρα»

 

 

 

Καταγγελίες φωτιά για τον Παπανδρέου από τα «Επίκαιρα»

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Γιώργος Παπανδρέου, οφείλει μετά τον καταιγισμό εγγράφων πληροφοριών να δώσει εξηγήσεις στα όσα φέρεται εμπλεκόμενος και δη σε εκείνα που άπτονται της οικονομικών και εθνικών θεμάτων.

Η Νέα Ελλάδα μετά και τις πρόσφατες καταγγελίες από το περιοδικό «Επίκαιρα», απαιτεί από τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου να απαντήσει στους Έλληνες πολίτες. Δεν μπορεί να κρύβεται. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να κρύβεται.

Τόσο η θέση του, όσο και η φύση των υφιστάμενων καταγγελιών, απαιτούν την εμφάνισή του και την τοποθέτησή του. Ειδάλλως μπορεί να υποβάλλει την παραίτησή του, αφού είναι το εντιμότερο που μπορεί να κάνει.

 

Από το Γραφείο Τύπου της «Νέας Ελλάδας»

Go to top