Απαιτούνται Σύνεση, Συγκράτηση και Ενότητα

 

 

Απαιτούνται Σύνεση, Συγκράτηση και Ενότητα

Τώρα αρχίζουν οι ημέρες αναρχίας και της κοινωνικής έκρηξης. Η ό,ποια επόμενη διακυβέρνηση πρέπει να ανακτήσει το χαμένο εθνικό κύρος, απαιτείται να εργαστεί προς το συμφέρον της χώρας και των πολιτών και όχι προς το συμφέρον των τραπεζών και των πωλητών, προκειμένου να μπορέσει να αποκτήσει την λαϊκή νομιμοποίησή της.

Αυτό είναι δυνατό να καταστεί πραγματικότητα μόνο με άσκηση βέτο στις αποφάσεις των Συνόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια με εσωτερικό δανεισμό για να αντιμετωπιστεί επαρκώς ο οικονομικός πόλεμος που εξόφθαλμα θα κηρύξουν κάποιοι στην Ελλάδα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι δυσάρεστες και απολύτως επώδυνες εξελίξεις είναι απολύτως ορατές.

Όχι, λοιπόν, σε Ευρωπαϊκές κερδοσκοπικές εντολές.

Η Νέα Ελλάδα από την Ελληνική κοινωνία αναμένει να επιδείξει αυτό που οι εξελίξεις πλέον απαιτούν: Σύνεση, Συγκράτηση και Ενότητα.

Από το Γραφείο Τύπου «Νέας Ελλάδας»

Go to top