Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

 

ΕΤΣΙ ΘΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ.
Για μια Ελλάδα Αρχών και Αξιών...
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Για μια νεα ελλαδα αρχών και αξιών ας ξεκινήσουμε από την παιδεία.
Ξεκινάμε τη νέα Ελλάδα από την παιδεία. Οι νέοι θα έχουν τον πρώτο λόγο και τον πρώτο ρόλο στη νέα Ελλάδα που όλοι μαζί θα χτίσουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βασικές Αρχές
Η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της παρέχεται δωρεάν. Η αρμονική συνεργασία δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης μπορεί να πετύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Για την ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ τα προγράμματα για την παιδεία έχουν βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης και την παροχή σε όλους τους νέους και όλους τους πολίτες ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής και την οικονομική τους κατάσταση.

Στόχος όλων των προγραμμάτων για την παιδεία είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχίζεται αδιάλειπτα. Δεν νοείται για μας στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη η απουσία του ρόλου της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας.

Οι βασικοί στόχοι της πολιτικής για την παιδεία και την επιστήμη καθορίζονται ως εξής:

 

 • Διατήρηση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας.
 • Εναρμόνιση εκπαίδευσης και εργασίας.
 • Σεβασμός στους εκπαιδευτικούς και αναβάθμιση του ρόλου τους με συνεχή ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες και σε μεταπτυχιακά μαθήματα της ειδικότητάς τους.
 • Κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πλήρης εξάλειψη της ανάγκης φροντιστηριακής προετοιμασίας.
 • Αξιολόγηση σε όλους και κοινωνική λογοδοσία.
 • Εκπαίδευση για όλη τη ζωή δωρεάν σε όσους πολίτες το επιθυμούν.
 • Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλους.
 • Ξένες γλώσσες ΔΩΡΕΑΝ για όλους.
 • Συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων με εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες.
 • Στενή συνεργασία των επιχειρήσεων της βιομηχανίας, του εμπορίου και της παραγωγικής βάσης της χώρας με την εκπαίδευση σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο.
 • Σύνδεση των εκπαιδευτικών μονάδων με την τοπική αυτοδιοίκηση και παραχώρηση εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων σε αυτή.

Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή βελτίωση. Οι όποιες αλλαγές να έχουν συνέχεια. Το σχολείο να εκσυγχρονίζεται συνεχώς. Να παρακολουθεί τις κοινωνικές αλλαγές και να λαμβάνονται πολλές αποφάσεις σε επίπεδο σχολείου. Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης θα γίνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και θα συμβαδίζει πάντοτε με την ποιότητά της.

Το επάγγελμα των εκπαιδευτικών απολαμβάνει υψηλού κοινωνικού κύρους και οι μισθοί τους κινούνται σε πλαίσια που θα τους καθιστούν ανεξάρτητους από άλλες δραστηριότητες. Η κρατική επιχορήγηση για την παιδεία πρέπει να φθάσει το 15% του ΑΕΠ. Ο συνδικαλισμός των εκπαιδευτικών να είναι ανεξάρτητος από τα κόμματα. Οι κομματικές παρατάξεις δεν έχουν θέση σε καμιά βαθμίδα της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί ανήκουν όλοι σε ένα συνδικαλιστικό όργανο, από τους νηπιαγωγούς μέχρι του πανεπιστημιακούς, το οποίο συμμετέχει θεσμικά στην σύνταξη και διαμόρφωση των προγραμμάτων. Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται συνεχώς σε διάφορα προγράμματα κρατώντας ότι καλύτερο από το παρελθόν, εργαζόμενοι όμως στο παρόν των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, προετοιμάζοντας τους νέους για το μέλλον. Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης είναι υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στα πλαίσια της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής ενδυναμώνεται ο ρόλος της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας, ώστε να προωθηθεί η πνευματική ανάπτυξη των πολιτών, να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και οι επιχειρήσεις, να διευρυνθεί η βιομηχανική βάση και να αναπτυχθούν οι επαγγελματικές ικανότητες, με απώτερο στόχο τη μείωση της ανεργίας.

Σύμφωνα με τις προτάσεις μας, η σχολική αναδιοργάνωση θα πρέπει να ξεκινήσει με την μεταστροφή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας. Η εκπαίδευση να έχει ως βάση τις ανάγκες του μαθητή και της κοινωνίας. Όχι ο μαθητής να προσαρμόζεται σε ένα δεδομένο πρόγραμμα σπουδών για όλους, αλλά το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κάθε μαθητή ξεχωριστά, της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και της οικονομίας.

Ταυτόχρονα, απαραίτητο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι ο εφοδιασμός των νέων στις νέες δεξιότητες, η στόχευση να μελετούν χρησιμοποιώντας πολλές και διαφορετικές πηγές γνώσης, η καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών, η μύηση στις τέχνες και παράλληλα οι αθλητικές δραστηριότητες. Στόχος η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, η άριστη γνώση και χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η μύηση στις τέχνες και την οικολογία και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας, καθώς και η εξάσκηση λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών. Οι μαθητές θα πρέπει με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού να μάθουν να αναζητούν τα μονοπάτια της γνώσης, να κρίνουν, να απορροφούν, να διανοούνται, να σκέπτονται, να εφαρμόζουν, να συνθέτουν και να οραματίζονται.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ο συντονιστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να συνεργάζεται συνεχώς με τους μαθητές, τους γονείς και τα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Προσχολική Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.
Όλα τα παιδιά ηλικίας μέχρι 6 ετών θα δικαιούνται ειδικής παιδικής μέριμνας με μορφές τον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο στα οποία θα παρέχεται πέραν του εκπαιδευτικού έργου σίτιση και ψυχαγωγία.
Στα παιδιά έως 4 ετών θα παρέχεται προσχολική αγωγή σε δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η εγγραφή στους δημοτικούς σταθμούς θα γίνεται με βάση το τόπο κατοικίας και θα είναι δωρεάν.
Τα παιδιά 4 - 6 ετών φοιτούν δωρεάν στα νηπιαγωγεία με βάση το τόπο κατοικίας τους. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και ο αριθμός των μαθητών ανά νηπιαγωγό ορίζεται έως 25 νήπια.

Ολοήμερο Σχολείο σε όλη την Ελλάδα.
Προώθηση του ηλεκτρονικού βιβλίου και δωρεάν φορητός υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή.
Εννεαετής υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση δωρεάν.
Στην υποχρεωτική εκπαίδευση στόχος είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, να υποστηριχθεί στην απόκτηση των γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την περαιτέρω εκπαίδευση ή απασχόληση, καλλιεργώντας την διαθεματικότητα και την κριτική σκέψη.

Αυτοδύναμο λύκειο με εθνικό απολυτήριο το οποίο θα δίδεται μετά από πανελλαδικές εξετάσεις (Test).

Γενικό Λύκειο. Το περιεχόμενο σπουδών του γενικού λυκείου θα περιλαμβάνει και τεχνικά – πρακτικά μαθήματα. Ο απολυτήριος τίτλος θα παρέχεται μετά από επιτυχείς εθνικές εξετάσεις με μορφή test, στα οποία θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι ξένες γλώσσες, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, τα φιλολογικά και ανθρωπιστικά μαθήματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία που προτείνεται, θα καταργήσει στην πράξη τα φροντιστήρια και θα δώσει τις δυνατότητες σε όλους να έχουν πρόσβαση στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αποτελείται από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία.

Τεχνικό Λύκειο. Το Τεχνικό Λύκειο παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση με σκοπό να εφοδιάσει τους μαθητές με δεξιότητες και γνώσεις για την επαγγελματική τους ειδίκευση.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Τα πανεπιστήμια θα δίνουν έμφαση στην επιστημονική έρευνα και την θεωρητική γνώση, ενώ τα πολυτεχνεία θα είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα με επαγγελματικό προσανατολισμό. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα είναι δημόσια και θα παρέχεται δωρεάν. Θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό και η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με ιδιώτες που θα αποβαίνει πάντοτε σε όφελος της αναβάθμισης του επιπέδου σπουδών. Η εξειδίκευση θα αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας.
Το υπουργείο παιδείας θα είναι υπεύθυνο ως εποπτεύουσα αρχή για την ανάπτυξη και εξέλιξη του συστήματος της εκπαίδευσης.

Ο κύκλος σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται σε τρία στάδια.
Ο πρώτος κύκλος διαρκεί τρία έτη και οδηγεί σε τίτλο Bachelor.
Ο δεύτερος κύκλος διαρκεί δύο χρόνια και οδηγεί σε τίτλο Master.

Για την απόκτηση των τίτλων των ανωτέρων κύκλων θα απαιτείται εργασιακή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και διπλωματική εργασία στην οποία θα συνυπάρχει η εμπειρική διερεύνηση και η θεωρητική κατάρτιση.

Ο τρίτος κύκλος, χωρίζεται σε δύο περιόδους των δύο ετών η καθεμιά. Στην πρώτη περίοδο θα αποκτάται τίτλος Dottore και στη δεύτερη περίοδο ο τίτλος του Διδακτορικού.

Για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων θα απαιτείται συγκεκριμένο επίπεδο σπουδών, π.χ. για την άσκηση των επαγγελμάτων Γιατρού, Δικηγόρου, Μηχανικού οι σπουδές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τον πρώτο τίτλο του τρίτου κύκλου (Dottore).

Μετά την απόκτηση πτυχίου θα είναι υποχρεωτική η άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα για τριπλάσιο χρόνο από τον χρόνο σπουδών.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση θα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι μαθητές, οι καθηγητές, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα υφίστανται συνεχή αξιολόγηση με στόχο τη βελτίωση της προσφερόμενης εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση, εσωτερική και εξωτερική θα διενεργείται από ανεξάρτητη αρχή και επιπλέον οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. Τα ανωτέρω θα γίνονται για να διαπιστώνονται ενδεχόμενες αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος και των εκπαιδευτικών προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ρυθμίσεις. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αξιολογούνται συνολικά από ένα ανεξάρτητο συμβούλιο αξιολόγησης και επιμόρφωσης.

Η Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Επισημαίνουμε ότι για μας η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προτεινόμενου εκπαιδευτικού συστήματος. Οι ενήλικες έχουν πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα σπουδών από την βασική έως την ανωτάτη. Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής μερικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα εξειδικευθούν κυρίως στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Οι ενήλικες μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε όλες τις εθνικές και λοιπές εξετάσεις. Τα ιδρύματα που θα προσφέρουν αποκλειστικά εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων θα είναι δημόσια, θα χρηματοδοτούνται από το κράτος και θα παρέχουν τα πάντα δωρεάν.

Βιβλιοθήκες
Βασικός πυλώνας των προτάσεών μας και της υλοποίησής τους θα αποτελούν οι δημόσιες βιβλιοθήκες, που εκτός της μελέτης και του δανεισμού βιβλίων, θα μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στην νέα τεχνολογία και να παρακολουθεί ομιλίες και βιντεοταινίες εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι βιβλιοθήκες θα είναι υπό την εποπτεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα λειτουργούν 16 ώρες την ημέρα και θα έχουν πρόσβαση εκτός από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και όλοι οι πολίτες.

Τελειώνοντας πρέπει να τονίσουμε το πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόσουμε στην πράξη την σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία της ανάπτυξης. Η εκπαίδευση, η κοινωνία και η οικονομία μπορούν και οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά. Μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη.

Η παιδεία για μας, αποτελεί επένδυση για το παρόν και το μέλλον της χώρας.

Επενδύουμε στους ανθρώπους, δημιουργούμε την κοινωνία της γνώσης.

Διασφαλίζουμε στην πράξη τη Δημόσια δωρεάν παιδεία, με ελεύθερη πρόσβαση των νέων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το όνειρο και η απαίτηση πολλών γενεών γίνεται πράξη.

Στην ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ οι ΝΕΟΙ θα έχουν τον πρώτο λόγο και τον πρώτο ρόλο.

Δρ. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Go to top