Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση

Ελεύθερων Ελλήνων πολιτεία

 

Για μία νέα Ελλάδα, αρχών και αξιών

 

 

Είναι πλέον αποδεδειγμένο και γενικός αποδεκτό από όλους τους Έλληνες πολίτες πως το σημερινό πολιτικό μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας μας, έχει αποτύχει. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αποτυχία είναι πάρα πολλοί, ο σπουδαιότερος είναι η αναξιοπιστία εκείνων που ενεπλάκησαν ή εμπλέκονται ακόμη και σήμερα στην πολιτική σκηνή, που αναλαμβάνουν να διαχειρισθούν με πακτωλούς χρημάτων το μέλλον της χώρας και τελικά κατορθώνουν να γίνονται θύματα της πολιτικής τους ματαιοδοξίας ή άλλων προσωπικών τους παθών, αφού στο τέλος συναλλάσσονται και συνδιαλέγονται με όλους εκτός από τον λαό.

 

Η Νέα Ελλάδα, έχοντας επισημάνει προ καιρού, αλλά έχοντας καταγράψει και στην Ιδρυτική της Διακήρυξη το πρόβλημα, έρχεται σήμερα να προτείνει πως μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα και πως οι πολίτες μπορούν να λειτουργούν άμεσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων, (επισημαίνοντας ότι το σχέδιο αυτό που παρουσιάζεται δεν είναι το τελικό και οι Έλληνες πολίτες μπορούν να αποστέλλουν τις προτάσεις τους για την βελτιστοποίησή του).

Σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα μοντέλο αμεσοδημοκρατίας το οποίο προτείνουμε και έχουμε σκοπό να λειτουργήσουμε στην πράξη, προκειμένου η Δημοκρατία να επανακτήσει την αίγλη της, αλλά και να μην υπάρχουν πλέον επαγγελματίες πολιτικοί και οικογένειες που θα δυναστεύουν την χώρα.

 

Πιστεύουμε πως ένα «τρίγωνο εξουσίας» μπορεί να σταθεί ικανό απέναντι στις ανάγκες που σήμερα υπάρχουν. Να τονίσουμε, όμως, πως θεωρούμε ως αυτονόητη την ανεξαρτησία και την αυτοδιαχείριση της πατρίδας μας. Την διακυβέρνηση της χώρας από Έλληνες προς Έλληνες, με ευθύνη εκείνων που θα θελήσουν να την αναλάβουν, αλλά και έλεγχο από την βάση, από τον λαό.

 

Βουλή Αιρετών. Θα εκλέγεται από εκλογές που θα γίνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε αυτές τις εκλογές θα μετέχουν πρόσωπα και όχι κόμματα ή άλλοι οργανισμοί. Θα εκλέγονται δύο εκπρόσωποι από κάθε νομό, ενώ για τα μεγάλα αστικά κέντρα θα υπάρχει αναλογία 2 αιρετών ανά 100.000 ψηφοφόρους. Όσοι εκλέγονται στην Βουλή των αιρετών, θα συμμετέχουν σε νομοπαρασκευαστικό έργο. Επίσης, θα μπορούν να εκλέγονται για μία ακόμη φορά. Ο συνολικός αριθμός των μετεχόντων στην Βουλή των αιρετών δεν θα μπορεί να ξεπεράσει σε σύνολο τα 150 άτομα. Ο μισθός όσων μετέχουν θα είναι ίσος με του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ θα του παρέχονται υπηρεσίες σίτισης, ένδυσης, υπόδησης, μεταφοράς στον τόπο κατοικίας του και φιλοξενίας, με πάγια ποσά που θα αποφασισθούν από την Βουλή των Δημογερόντων και την Βουλή των Πολιτών. Θα τους προσφέρεται επίσης ιατροφαρμακευτική κάλυψη ΙΚΑ. Επίσης, θα ψηφίζουν μεταξύ τους 5 άτομα για συμμετοχή στην κυβέρνηση.

 

Βουλή Δημογερόντων. Οι μετέχοντες σε αυτήν θα είναι κληρωτοί πολίτες. Θα συμμετέχουν μόνο επιστήμονες και εν γένει πολίτες που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κλήρωσή τους για την συμμετοχή στην Βουλή των Δημογερόντων θα γίνεται μέσα από τα θεσμικά όργανα που μετέχει η επιστήμη την οποία έχουν σπουδάσει. Ο αριθμός των μετεχόντων δεν θα ξεπερνά τους 150, ενώ θα λειτουργούν σε θεματικές ομάδες, ανά επιστημονικό πεδίο. Μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της Βουλής των Δημογερόντων, θα είναι και ο συμβουλευτικός ρόλος σε νομοσχέδια που θα μελετά η Βουλή των Αιρετών. Επίσης, θα υπάρχει θεσμικός ρόλος στον έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής και πάλι ανά επιστημονικό πεδίο. Οι μετέχοντες των ελέγχων επί της κυβερνήσεως, θα κληρώνονται. Όσοι κληρώνονται, δεν θα μπορούν να μετέχουν στην επόμενη κλήρωση. Οι χρηματικές αποζημιώσεις και άλλα βοηθήματα θα είναι ίδια με εκείνων που μετέχουν στην Βουλή των Αιρετών, ενώ ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη θα παραμένει εκείνη που είχαν πριν μετάσχουν στην Βουλή των Δημογερόντων. Τα μέλη της Βουλής των Δημογερόντων θα μπορούν να μετέχουν στο όργανο έως το πολύ δύο φορές, εφόσον φυσικά κληρωθούν. Τέλος, θα ψηφίζουν μεταξύ τους 5 άτομα για συμμετοχή στην κυβέρνηση.

 

Βουλή Πολιτών. Θα μετέχουν κληρωτοί πολίτες, οι οποίοι έχουν ζητήσει να μετέχουν της κληρώσεως. Θα υπάρχουν συνολικά 350 κληρωτοί πολίτες, από όλη την χώρα. Πέντε (5) ανά νομό της περιφέρειας και αναλογικά θα προστίθενται τρεις ανά 100.000 κατοίκους, από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι μετέχοντες κληρωτοί πολίτες θα αποζημιώνονται οικονομικά με τον μισθό του κατώτατου ανειδίκευτου εργάτη, ενώ θα έχουν ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ και τα ίδια βοηθήματα (ένδυσης, υπόδησης, σίτισης κ.α.) με όσους μετέχουν στην Βουλή των Αιρετών και στην Βουλή των Δημογερόντων. Οι κληρωτοί πολίτες θα ασκούν εποπτικό έλεγχο στο κυβερνητικό έργο, με τη βοήθεια μελών της Βουλής των Δημογερόντων. Θα εναλλάσσονται, προκειμένου να μην «γνωριστούν» με τους ελεγχόμενους, ενώ μετά το τέλος της θητείας τους, θα μπορούν εφόσον κληρωθούν να μετέχουν και πάλι στην Βουλή των Πολιτών, για μία ακόμη φορά. Επίσης, θα ψηφίζουν μεταξύ τους 5 άτομα για συμμετοχή στην κυβέρνηση.

 

Ο Δήμος: Το ανώτατο όργανο όμως θα είναι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να μετέχουν σε όλες τις διαδικασίες, έως και της ψηφίσεως νομοσχεδίων, μέσω ειδικών υποδομών που θα δημιουργηθούν σε ολόκληρη την Επικράτεια. Να σημειώσουμε πως το κόστος αυτής της υποδομής δεν είναι μεγαλύτερο από το κόστος μίας εκλογικής διαδικασίας. Ο Δήμος, θα αποτελείται από πολίτες που δεν θα είναι μικρότεροι των 18 και ούτε μεγαλύτεροι των 80 ετών. Ο Δήμος, δηλαδή οι απλοί πολίτες, θα μπορούν να μετέχουν και σε ψηφοφορίες για την ικανότητα της κυβερνήσεως, οι οποίες θα γίνονται μηνιαίως, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Τα μέλη του Δήμου θα ψηφίζουν επίσης εκείνους τους πολίτες που θα ενδιαφερθούν να μετάσχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα έχουν κληρωθεί για συμμετοχή σε αυτήν. Αφού γίνει η κλήρωση, θα ακολουθεί η εκλογή από τα μέλη του κάθε Δήμου. Επίσης, ο Δήμος θα μπορεί να μετέχει σε δημοψηφίσματα, τα οποία θα προωθούνται στην Βουλή των Αιρετών μέσω της Βουλής των Πολιτών.

 

Η κυβέρνηση θα δημιουργείται αρχικά με κλήρωση των τριών μερών (Αιρετοί, Πολίτες, Δημογέροντες) και στη συνέχεια με ψηφοφορία μεταξύ εκείνων που θα μετέχουν σε αυτήν. Δεν θα υπάρχει πρωθυπουργός, αλλά συντονιστής των υπουργείων, ενώ η Δημοκρατία θα είναι Προεδρική.

Ο Πρόεδρος θα προκύπτει με ψήφο από τους Έλληνες πολίτες (Δήμο), που με τη σειρά τους θα επιλέγουν – ψηφίζουν έναν από τους προτεινόμενους – εκλεγμένους των μελών της κυβερνήσεως, όπως αυτή θα προκύπτει από την ψηφοφορία που θα προηγείται. Οι προτεινόμενοι για τη θέση του Προέδρου, προς ψήφιση από τον Δήμο, θα είναι πέντε (5) στον συνολικό αριθμό. Ο δεύτερος σε ψήφους θα ορίζεται ως συντονιστής της κυβέρνησης, ενώ ο τρίτος θα είναι ο αντικαταστάτης του Προέδρου σε περίπτωση ανάγκης (θανάτου, σοβαρής ασθένειας).

 

Τέλος, οι μετέχοντες στη διοίκηση του κράτους –παντί τρόπω- θα παραδίδουν την περιουσία τους στο κράτος και αυτή θα τους επιστρέφεται στο τέλος της θητείας τους και αφού θα έχει προηγηθεί εξονυχιστικός έλεγχος για τον καθένα από αυτούς ξεχωριστά. Οι έλεγχοι θα γίνονται εντός και εκτός της χώρας. Όσοι θα βρίσκονται με αδικαιολόγητα χρήματα, θα χάνουν αυτομάτως ΟΛΟΚΛΗΡΗ την προσωπική περιουσία τους, αλλά και αυτή των απογόνων τους που αποκτήθηκε κατά το διάστημα της υπηρεσίας τους στη χώρα.

 

 

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί περίληψη του βασικού κορμού – σχεδίου αλλαγής του Συντάγματος για την εκλογή βουλευτών και διακυβέρνησης της χώρας, στο οποίο η Νέα Ελλάδα εργάζεται συνεχώς και το οποίο σύντομα θα παρουσιάσει πλήρες και αναλυτικά σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσει στην Αθήνα. Επίσης, στην ίδια εκδήλωση θα παρουσιαστεί και το μοντέλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο θα κινείται σε παρόμοιους άξονες με τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Φυσικά, κι επειδή κανείς δεν μπορεί να είναι παντογνώστης και ούτε μπορεί να επικαλεσθεί το αλάθητο, το σχέδιο αυτό παρουσιάζεται στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι μπορούν να αποστέλλουν τις προτάσεις τους για την βελτιστοποίησή του. Σημειώνουμε πως αυτό το σχέδιο απαιτεί την αλλαγή την λανθάνουσας νοοτροπίας που μπόρεσε να εισάγει στην Ελληνική κοινωνία το μη υγιές πολιτικό προσωπικό που επί δεκαετίες λειτουργούσε με ανορθόδοξες μεθόδους, τα αποτελέσματα των οποίων σήμερα βιώνει η χώρα.

Σημειώνουμε τέλος, πως είναι πεποίθησή μας ότι οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης θα μπορούσε να εργαστεί πολύ αποδοτικότερα σε οποιαδήποτε κυβερνητική θέση, από όλους αυτούς που μέχρι σήμερα είχαν κάνει επάγγελμα την πολιτική και μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες διαιώνιζαν την ανικανότητά τους σε θέσεις τόσο της νομοθετικής όσο και της εκτελεστικής εξουσίας.

 

Από την Διοικούσα Επιτροπή

και την Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Ελλάδας

 

 

 

 

Go to top