Για μια Ελλάδα Αρχών και Αξιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

Γράφει ο Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διδάκτωρ Οικονομολόγος - Δικηγόρος

 

 

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑπροτείνει τη μετάβαση στη ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑη πορεία της οποίας θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.

Αν λάβουμε το μήνυμα της εποχής και για να κερδίσουμε το στοίχημα της ισότιμης ύπαρξης, μέσα στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο γίγνεσθαι, πρέπει να προσαρμόσουμε τις δομές και τις αντιλήψεις της κοινωνίας στη ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και το κράτος να δομήσει το αναγκαίο και απαραίτητο εκείνο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίσει τον ομαλό τρόπο μετάβασης στις πολύ μεγάλες αλλαγές που θα απαιτηθούν στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑκαι ως έννοια και ως περιεχόμενο διαχέεται στο σύνολο της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας, δημιουργώντας τις ικανές και αναγκαίες εκείνες προϋποθέσεις μιας σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης.

Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑέχει ως πυλώνα στήριξης τη γνώση, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της, στηρίζεται στην εφαρμογή τη υψηλής τεχνολογίας, (ψηφιακή, πληροφορίες, επικοινωνίες). Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σοκ που μόνο η νέα οικονομία μπορεί να επιφέρει στη χειμαζόμενη και ευρισκόμενη σε λήθαργο και σε κώμα ελληνική οικονομία.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑσυνειδητοποίησε ότι είναι καιρός να ξεκινήσει την οργάνωση και οικοδόμηση της ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ο μόνος δρόμος για να επανιδρυθεί στην πράξη το κράτος. Οδηγηθήκαμε σε αυτό το συμπέρασμα μετά την αποδεδειγμένη αδυναμία των πολιτικών της δήθεν μεταπολίτευσης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑεπιδιώκει μια οικονομία κοινωνικά υπεύθυνη που να βασίζεται σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης με ισότιμη συμμετοχή των συντελεστών παραγωγής και μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας έναντι των ανταγωνιστών της.

Το όραμά μας, μια πολιτική και θεσμική μεταρρύθμιση με νέο τραπεζικό σύστημα που θα πρωταγωνιστήσει στη στήριξη της νέας οικονομίας, της θεσμικής ανάπτυξης, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας. Προτείνουμε ένα νέο οικονομικό μοντέλο που να αναδιανέμει την απασχόληση, την κατανάλωση και να οδηγεί τις επενδύσεις στους στρατηγικούς στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής, ενισχύοντας την απασχόληση, με γρήγορους ρυθμούς και οδηγώντας την ανεργία σε μηδενικό ποσοστό.

Εθνική στρατηγική με άμεση συστημική αλλαγή και διασφαλισμένη βιώσιμη πορεία.

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑσημαίνει ευημερία και εργασία για όλους.

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑσημαίνει συνεχής ανάπτυξη.

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑσημαίνει συνεχής δημιουργία θέσεων εργασίας.

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑσημαίνει συνεχή αύξηση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας παράλληλα με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑσημαίνει συνεργασία δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑσημαίνει πλήρη εξαφάνιση της ανεργίας των νέων και της ανεργίας των γυναικών.

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑσημαίνει, ΟΧΙ στην κοινωνικοποίηση των ζημιών και την ιδιωτικοποίηση των κερδών, αλλά σε ριζικές αλλαγές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑσημαίνει προστασία του πολίτη από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τους μεσάζοντες, τα καρτέλ και τις πολυεθνικές.

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑείναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο οικονομικό σύστημα ότι δεν θα αναπαραχθούν τα λάθη του παρελθόντος και θα βρίσκεται στην υπηρεσία της κοινωνίας εξυπηρετώντας τον άνθρωπο, δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας και δικαιοσύνης για όλους. Η βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση του συστήματος δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για βαθειά αλλαγή.

Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑβρίσκεται μακριά από συντεχνιακές λογικές, τη καθοδήγηση εργατοπατέρων και το πατρονάρισμα συνδικαΛΗΣΤΩΝ.

Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑστηρίζεται στην αρμονική  συνεργασία της δημόσιας οικονομίας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στο υγιές επιχειρείν και στους  υγιείς επιχειρηματίες.

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ σημαίνει να συνδυάσουμε τα καλύτερα του καπιταλισμού με εκείνα του σοσιαλισμού. 

Η μετάβαση στη ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑβασίζεται σε ένα σταθερό, επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον. Βασίζεται σε ένα νέο τραπεζικό σύστημα προσαρμοσμένο στους κανόνες της κοινωνικής ευημερίας, εργαλείο για κοινωνική δικαιοσύνη  και αξιοκρατία, στην υπηρεσία του πολίτη και της πατρίδας.

Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑαποτελεί προϋπόθεση για το χτίσιμο της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣκαι  την επανίδρυση του κράτους στην πράξη.

Έτσι θα χτίσουμε την ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. 

 

 

 

 

 

Go to top